CONG CAPHE MENU

콩카페 메뉴 & 프로덕트 리스트

CONG CAPHE

VIETNAMESE COFFEE

 • 코코넛 연유커피(R)

  COCONUT W. condensed milk

  Bạc xỉu nóng

 • 코코넛 연유커피(R)

  COCONUT W. condensed milk

  Bạc xỉu đá

 • 연유 커피(R)

  Condensed milk coffee

  Cà phê sữa nóng

 • 연유 커피(R)

  Condensed milk coffee

  Cà phê sữa đá

 • 비나카노(R)

  VINA-CANO

  VINA-CANO

 • 비나카노(R)

  VINA-CANO

  VINA-CANO

 • 비나카노(L)

  VINA-CANO

  VINA-CANO

 • 비나카노(L)

  VINA-CANO

  VINA-CANO

ESPRESSO BASED COFFEE

 • 아메리카노(L)

  AMERICANO

  AMERICANO

 • 아메리카노(L)

  AMERICANO

  AMERICANO

 • 카페라떼(L)

  CAFFE LATTE

  CAFFE LATTE

 • 카페라떼(L)

  CAFFE LATTE

  CAFFE LATTE

 • 카푸치노

  CAPPUCCINO

  CAPPUCCINO

 • 바닐라카페라떼(L)

  VANILLA CAFFE LATTE

  Café latte vani

 • 바닐라카페라떼(L)

  VANILLA CAFFE LATTE

  Café latte vani

 • 모카라떼(L)

  CAFFE MOCHA

  CAFFE MOCHA

 • 모카라떼(L)

  CAFFE MOCHA

  CAFFE MOCHA

 • 카라멜 마끼아또(L)

  CARAMEL MACCHIATO

  CARAMEL MACCHIATO

 • 카라멜 마끼아또(L)

  CARAMEL MACCHIATO

  CARAMEL MACCHIATO

 • 연유에스프레소(R)

  ESPRESSO W. CONDENSED MILK

  Espresso sữa đặc

 • 에스프레소(R)

  ESPRESSO

  ESPRESSO

CONG'S SIGNATURE SMOOTHIES

 • 코코넛스무디커피(R)

  COCONUT W/ COFFEE

  Cốt dừa cà phê

 • 코코넛스무디커피(L)

  COCONUT W/ COFFEE

  Cốt dừa cà phê

 • 코코넛멍빈(녹두)스무디(L)

  COCONUT W/ MUNG BEAN

  Cốt dừa đậu xanh

 • 코코넛카카오스무디(L)

  COCONUT W/ CACAO

  Cốt dừa cacao

 • 코코넛라이스스무디(L)

  COCONUT W/ RICE

  Cốt dừa cốm xanh

TEA

 • 오렌지시나몬티(L)

  ORANGE CINNAMON TEA

  Trà cam quế

 • 오렌지시나몬티(L)

  ORANGE CINNAMON TEA

  Trà cam quế

 • 피치레몬그라스티(L)

  PEACH LEMONGRASS TEA

  Trà đào sả (đá)

 • 피치레몬그라스티(L)

  PEACH LEMONGRASS TEA

  Trà đào sả (đá)

 • 그린티(L)

  GREEN TEA

  Trà xanh

 • 그린티(L)

  GREEN TEA

  Trà xanh

 • 블랙티 [실론브렉퍼스트티](L)

  CEYLON FAST TEA

  Trà đen Ceylon

 • 블랙티 [실론브렉퍼스트티](L)

  CEYLON FAST TEA

  Trà đen Ceylon

 • 자스민우롱티(L)

  JASMIN OOLONG

  Trà nhài ô long

 • 자스민우롱티(L)

  JASMIN OOLONG

  Trà nhài ô long

 • 캐모마일티(L)

  CHAMOMILE

  trà cúc

 • 캐모마일티(L)

  CHAMOMILE

  trà cúc

 • 레몬밤티(L)

  LEMON BARM

  trà tía tô đất

 • 레몬밤티(L)

  LEMON BARM

  trà tía tô đất

 • 연잎티(L)

  LOTUS LEAF

  trà se

 • 연잎티(L)

  LOTUS LEAF

  trà sen

OTHER DRINKS

 • 카카오라떼(L)

  CACAO LATTE

  Cacao Latte (nóng)

 • 카카오라떼(L)

  CACAO LATTE

  Cacao Latte (nóng)

 • 시나몬카카오라떼(L)

  CINNAMON CACAO LATTE

  Cacao Latte quế

 • 시나몬카카오라떼(L)

  CINNAMON CACAO LATTE

  Cacao Latte quế

 • 스트로베리라떼(L)

  STRAWBERRY LATTE

  Latte dâu

PREMIUM FRUIT SMOOTHIES

 • 두리안스무디(L)

  DURIAN SMOOTHIE

  Sinh tố sầu riêng

 • 아보카도스무디(L)

  AVOCADO SMOOTHIE

  Sinh tố bơ

FRUIT SMOOTHIES

 • 망고스무디(L)

  MANGO SMOOTHIE

  Sinh tố xoài

 • 패션후르츠스무디(L)

  PASSIONFRUIT SMOOTHIE

  Sinh tố chanh dây

FRUIT DRINKS

 • 백자몽에이드(L)

  POMELO ADE

  Soda bưởi

 • 피치패션후르츠에이드(L)

  PEACH PASSION FRUIT ADE

  Soda đào chanh leo

 • 오렌지주스(L)

  ORANGE JUICE

  Nước cam

 • 패션후르츠주스(L)

  PASSION FRUIT JUICE

  Nước chanh leo

 • 애플주스(L)

  APPLE JUICE

  Nước táo

SNACKS

 • 해바라기씨

  SUNFLOWER SEEDS

  Hạt hướng dương

 • 볶은땅콩

  ROASTED PEANUTS

  Đậu phộng sấy

 • 코코넛칩

  ROASTED COCONUT CHIPS

  Vụn dừa sấy khô

 • 베트남 건망고

  VIETNAM DRIED MANGO

  Xoài sấy Việt Nam

 • 다낭 코코넛 크래커

  DA NANG COCONUT CRACKERS

  Bánh dừa Đà Nẵng

 • 반미샌드위치(비프)

  BANHMI SANDWICH(BEEF)

  BÁNH MÌ THỊT BÒ

 • 반미샌드위치(포크)

  BANHMI SANDWICH(PORK)

  BÁNH MÌ THỊT LỢN

 • 반미샌드위치(치킨)

  BANHMI SANDWICH(CHICKEN)

  BÁNH MÌ THỊT GÀ

 • 연유를 곁들인 바게트

  BREAD W.CONDENSED MILK

  Bánh mì chấm sữa đặc

 • 연유를 곁들인 크루아상

  CROISSANT W.CONDENSED MILK

  Bánh sừng bò sữa đặc

 • 연유 치즈 바게트

  CONDENSED MILK CHEESE BAGUETTE

  Bánh mì phô mai sữa đặc

 • 허니 코코넛 크루아상

  HONEY COCONUT CROISSANT

  Bánh sừng bò dừa mật ong